Profil

Autoriseret Cand.Psych. med ydernummer i Århus

Jeg har mange års erfaring med behandling af børn, unge, familier og voksne. Behandlinger bliver tilrettelagt i et samarbejde med fokus på indflydelse i forhold til hvad der opleves hjælpsomt og brugbart.

Jeg tilbyder desuden supervision til psykologer med henblik på autorisation samt supervision af andre faggrupper, eksempelvis sundhedsfagligt personale og ansatte ved kommunen.

jytte skau

Autoriseret af Psykolognævnet siden 2006. Tildelt ydernummer siden 2018, så der gives tilskud til behandlingen.

Via Psykolognævnet har jeg fået godkendt en praktisk uddannelse på to år og blev dermed autoriseret psykolog. At være autoriseret Psykolog betyder, at jeg er godkendt til at tage imod henvisninger fra læger og arbejde sammen med den offentlige sygesikring og Sygesikring Danmark. Først skulle jeg bestå en kandidateksamen i psykologi og derefter gennemgå en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.
Efter fem år på universitetet følger den forkortelsen jeg bruger, den akademiske titel Cand. Psych., og retten til at bruge den og også den beskyttede titel Psykolog. Med denne titel følger dog også en tillidserklæring og ansvarlighed til at kunne forstå og håndtere levende menneskeskæbner. Adgangskravene til at uddanne sig til Psykolog er derfor høje. Så jeg, som Psykolog, kan reproducere og kritisk reflektere over, samt navigere i et stort og forskelligartet, teoretisk landskab.
Den beskyttede titel Psykolog må kombineres frit, når man har ret til den, og kendes måske fra titler som børnepsykolog, erhvervspsykolog og organisationspsykolog, hvilket jeg er.
Jeg arbejder altid ud fra grundlæggende værdier, uanset hvad jeg som psykolog arbejder med.
Som psykolog finder jeg det vigtigt, at der i mit arbejde er sammenhæng og kvalitet i mit arbejde og værdier, og det jeg gør og siger. Såsom f.eks. integritet og transparens. Integritet er sammenhænge i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. I forhold til transparens er det væsentlig for mig, at der er gennemsigtighed, åbenhed og gennemskuelighed i det jeg gør og siger.
Autenticitet (ægthed) er også noget jeg prioriterer meget. Som psykolog finder jeg det vigtigt, at mit arbejde er originalt, ægte og troværdigt. Kort sagt, så siger jeg, det jeg gør og gør, det jeg siger.

Som erhvervspsykolog / organisationspsykolog har jeg specialviden og interesse indenfor det at være et velfungerende menneske på en arbejdsplads, uanset om det er som leder eller medarbejder. En erhvervspsykolog / organisationspsykolog arbejder bl.a. med udvikling og sikring af trivsel på arbejdspladsen for alle, forebyggelse af stress, eller med andre ord med udvikling af en god og sund organisation. Erhvervspsykologer arbejder således med ledere, medarbejdere, grupper og med begreber som kultur, værdier og strategi.
Arbejds- og organisationspsykolog (eller erhvervspsykologer) er en psykolog med særlig viden omkring individers og gruppers adfærd i relation til organisationer og i relation til arbejdet samt viden om processer i organisationer. Denne viden kan i forbindelse med bl.a. organisations- og personaleudvikling, rådgivning omkring arbejdsklima, konfliktløsning, personalerekruttering m.m.

Arbejdet som Psykolog kræver stor viden om psykologiske teorier, og du skal være god til at hjælpe og tale med mennesker, som har det svært. Jeg håber, alle der møder mig og kender mig vil nikke genkendende til, at jeg lever op til det. Psykologer kan specialisere sig inden for børnepsykologi, voksenpsykologi og arbejds- og organisationspsykologi.
Mine erfaringer har jeg via f.eks.:
Personalepsykolog og organisationspsykolog bandt. andet hos Røde Kors siden 2012.
Leder hos Familiebehandlingsinstitutioner, i 2 kommuner indtil 2011.
Leder for 33 medarbejdere. Overordnet ansvar for fire forskellige afdelingers behandling af 0 -18-årige børn og unge og deres familier i forbindelse med alle former for sociale og psykiske problemer.
Leder hos Børnerådgivningscenteret, Sønderjyllands Amt Terapeutisk funktion for 0-18-årige børn og unge og deres familier. Tilsyn og kontrol i hele amtet. 1986 Voksenrådgivningen, Amtsgård.

Udpluk af tillidsposter:
Beskikket til Landsretten via Domstolsstyrelsen for Byretten som dommerkyndig i psykologi januar 2018
Udpeget af Statsforvaltningen, nu Familieretshuset som psykologisk fagsagkyndig i flere kommuner 2010
Medlem/stedfortræder i Psykolognævnet november 2018
Styrelsesmedlem i Selvstændige Psykologers Sektion siden 2018.

Bestyrelsesmedlem i Ejerforeningen CeresPark Ceresbyen Aarhus August 2018
Formand og næstformand i Ejerforeningen Vest i Vestervang Aarhus februar 2014
Næstformand / styrelsesmedlem i Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening Selskab januar 2014.
Næstformand i en stor Ejerforening, Vestervang afsnit 4,5,6,9 og 10 i Aarhus siden 2013-2018, de sidste år som formand.

Supplerende faglige oplysninger:
EuroPsy (European Certificate in Psychology) Marts 2014
Erfaringer med EMDR og hypnose.

autorisationsbevis psykolog
europsy psykolog