Psykolog Århus

Psykolog i Århus med mange års erfaring

Som Psykolog arbejder jeg med at hjælpe andre mennesker med deres personlige problemer og udvikling gennem samtaler. Betegnelsen “Psykolog” og de tilsvarende akademiske forkortelser har status som beskyttet titel og er således forbeholdt personer med gennemført kandidatuddannelse som Cand. Psych. Derudover er jeg Autoriseret af Psykolognævnet og er godkendt til at tage imod lægehenvisninger.

Som Psykolog beskæftiger jeg mig med mange forskellige områder, der omhandler den menneskelige psykologi og har erfaring inden for det. Der sker typisk fra samtaleforløb i forbindelse med forskellige psykiske lidelser og følelsesmæssige dilemmaer som for eksempel stress, angst, depression, eller i forbindelse med livskriser som sorg, skilsmisse eller eksamensangst. Selvværd og spiseforstyrrelser er blandt andet også noget jeg kan hjælpe med. Selvmordstanker, fødselsdepression og diagnoser ligeledes.

Jeg har valgt at kombinere min viden og interesse, og tilbyder derfor også ydelser inden for både det psykologiske område og det erhvervspsykologiske /organisationspsykologiske område.
Grunden til det er, at jeg med min viden, erfaring og arbejde med psykologiske lidelser som for eksempel stress, angst og depression. kan tilføje dette til arbejdet i erhvervslivet. På samme måde kan min viden, erfaring og arbejde i det erhvervspsykologiske / organisationspsykologiske felt anvendes i forbindelse med samtaleforløb ved psykologiske lidelser. Eller med andre ord, så går de fleste mennesker med psykologiske lidelser også på arbejde, og på arbejdet møder vi også mennesker med større eller mindre psykiske problemstillinger.

I supervision er det en faglig lærings- og udvikling jeg understøtter, så faglig udvikling og fokus på kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse samt ikke mindst trivsel i arbejdet, er i fokus her. Supervision er en metode, der bruges som faglig udviklingsmetode blandt psykologer der arbejder med mennesker. Supervision udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område. Mine egne erfaringer som leder, er derfor relevant. Modtagerne af supervision kaldes supervisander. Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Supervisionen foregår i en tidsmæssigt afgrænset rammet. Supervision har særligt fokus på de mennesker, der skal have gavn af professionens faglige arbejde.

Når jeg arbejder med ledercoaching, fokuserer jeg på de vigtige balancer i netop ”lederlivet”. Du gør indtryk, med den måde du udtrykker din ledelsesmæssige “vilje og stil”. Og den måde dine medarbejdere reagerer, gør indtryk på dig. At forstå effekten af, hvordan du som leder handler, kommunikerer og reagerer, kræver en god psykologisk forståelse. Det er ikke mindst væsentlig forbindelse med trivsel i jobbet.

Psykologi betyder, direkte oversat fra græsk, læren om sjælen, indenfor den klinisk eller videnskabelig kontekst. I moderne, akademisk psykologi er begrebet sjæl for længst erstattet af ord som psyke, sind, selvet eller bevidsthed. Et holistisk spørgsmål om fysisk forankring og forening af tanker, krop og følelser.

Jeg vil gøre opmærksom på min erfaring pga.:
Mentor for ledere 2 hvert andet år formidlet af Dansk Psykolog Forening siden 2014.
Executive-MBA ved Aarhus School og Business, ledelse i forandringen 2010 og 2013.

europsy psykolog
autorisationsbevis psykolog